Jeżeli nie widzisz Polskich znaków, kliknij [ widok >> kodowanie znaków i ustaw środkowoeuropejski ]


Strona nie ma na celu propagowania treści nazistowskich lub faszystowskich, ani nie łamie prawa konstytucyjnego.


Art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Każda jednostka ma prawo do wolności poglądów i wypowiedzi; prawo to obejmuje nieskrępowaną wolność posiadania poglądów oraz poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei, wszelkimi środkami bez względu na granice.


Strona ruszyła na nowo w nowej oprawie graficznej i kilkoma dodatkami...
Strona wykonana przez Wolfa, kopiowanie zabronione, chyba że za zgodą autora.